Nuorille suunnatuista kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on lisääntyvä pula

Uuden asuntomarkkinakatsauksen mukaan pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun vuokra-asuntomarkkinoilla vallitsee edelleen kireät markkinat. Katsauksen toteutti asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

ARA-asuntojen saatavuus on vaikeaa ja markkinavuokrat kalliit. Helsingin vuokra-asunnoista valtion pitkän korkotuen ARA-vuokra-asuntojen osuus koko asuntokannasta oli lähes 20 prosenttia ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osuus noin 30 prosenttia. 

Nuorten lisääntynyt vuokra-asuminen ja maaseudulta pääkaupunkiin tuleva muuttovirta lisää vuokra-asuntojen kysyntää, nostaa hintatasoa ja sitä kautta myös kuntien asumistukimenoja. Tämä itsessään nostaa jo vuokrien hintoja. NAL Asunnot Oy:n kiinteistöjohtaja Johanna Saarela kertoo, että hakijoita asuntoihin on runsaasti.

Wilma Viertola

Kuva: Wilma Viertola

Syyt kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen pulasta löytyvät vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskihinnan noususta. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskihinta Helsingissä on 21,5 euroa neliöltä, kun ARA-asunnoissa keskivuokra on 13 euroa eli ero on noin 63 prosenttia. 

Kohtuuhintaisten asuntojen puute näkyy selkeästi ARA-vuokra-asuntojen tarpeen lisääntymisenä. Yksi ARAn rahoituksella nuorille vuokra-asuntoja rakennuttava yhtiö on NAL Asunnot Oy. NALin kiinteistöjohtaja Johanna Saarela kertoo, että yhtiö rakennuttaisi enemmänkin vuokra-asuntoja, mutta tonttien saatavuus on tällä hetkellä haasteena kaupunkien kaavoittamisen hitauden ja kilpailun vuoksi.

Saarelan mukaan kohtuuhintaisia asuntoja ei saada tekeille niin paljon kuin olisi tarve. Siihen on hänen mukaansa syynä tonttipula. Tontteja ei Saarelan mukaan kaavoiteta niin paljon kuin niitä tarvittaisiin, eikä niitä  kohdisteta niin paljon ARA- rakentajille.