Urheiluselostaja – koko kansan sisäinen ääni

urheiluselostus-2

Kuva: Julia Sivén

Urheiluselostamisen kuunteleminen on iso osa urheilun seuraamista televisiossa ja radiossa.

Moni voisi luulla, että selostaminen on lasten leikkiä. Todellisuudessa selostaminen on hankalaa ja vaatii todella paljon työtä. Selostajat käyttävät tuntikausia taustatietojen etsimiseen. Esimerkiksi jalkapallo-ottelun taustatyössä selostaja etsii tietoa jokaisesta yksittäisestä pelaajasta, valmentajasta ja kyseisen joukkueen viimeisimmistä tapahtumista, tai historiasta.

Ottelutilanteiden selostaminen ei ole yksinkertaista. Monissa joukkuelajeissa tilanteet tulevat todella nopeasti, ja ulosannin pitäisi olla selkeää ja mutkatonta. Selostajan on reagoitava nopeasti kentällä tapahtuviin tilanteisiin. Yksilölajien selostaminen on hieman rauhallisempaa kuin joukkuelajien, koska suoritukset ovat yleensä saman kaavan mukaisia. Esimerkiksi tenniksessä ei pallorallien aikana juurikaan selosteta, mutta selostajan on sen päätyttyä käytävä läpi, mitä juuri äsken tapahtui.

Selostajalla on monessa lajissa apunaan kommentaattori, joka tuo lähetykseen asiantuntemusta omalla peli- tai valmennustaustallaan. Kommentaattori kommentoi tilanteita usein lyhyesti ja antaa asiantuntevan näkemyksen juuri tapahtuneesta tilanteesta. Selostajan tehtävä on puolestaan kertoa lähetyksen seuraajille, mitä kentällä tapahtuu. Toisinaan kommentaattorikin voi toimia niin sanottuna toisena selostajana, mutta tämä on harvinaisempaa.

Selostajan ammatti on erittäin vaativa ja julkinen. Selostajalla on iso vaikutus lähetyksen seuraajien katselukokemukseen. Lähetyksen seuraajia saattavat ärsyttää esimerkiksi selostajien tekemät virheet, kuten väärin lausutut nimet. Myös selostajien puhetyyli tai ääni voi ärsyttää katsojaa. Nykyään ihmisten on todella helppo antaa kritiikkiä sosiaalisessa mediassa, jos selostaja ei miellytä. Selostaja voikin olla usein kritiikin kohteena, mutta hyvään selostajaan ei välttämättä kiinnitetä niin kovin suurta huomiota.

Selostajan täytyy olla erittäin innokas ja motivoitunut. Selostajien on myös oltava sanavalmiita, koska he joutuvat olemaan äänessä pitkiäkin aikoja. Selostamista voidaankin pitää omana taiteenlajinaan.

rasmusturtia_mp

Rasmus Turtia (Kuva: Milja Putkonen)

rikuhellanto_js

Riku Hellanto (Kuva: Julia Sivén)