Kyselytutkimus: Vanhempien tulotasolla merkitystä nuorten mahdollisuuksiin toteuttaa unelmiaan

IMGL5524 – kopio

Danske Bankin toteuttaman Elä nyt! -tutkimusraportin mukaan vanhempien tulotasolla on merkitystä nuorten unelmointiin ja mahdollisuuksiin toteuttaa unelmiaan.

Tutkimuksen mukaan noin viidellä prosentilla ei ole lainkaan unelmia ja riskiryhmään kuuluvat erityisesti nuoret miehet ja pienituloisista kotitalouksista tulevat nuoret. Lisäksi tutkimuksessa selviää, että pienituloisten kotitalouksien nuorilla on harvemmin unelmia verrattuna keski- ja suurituloisiin kotitalouksiin.

Kyselyyn vastanneista lähes 60 % nuorista on sitä mieltä, että kaikilla nuorilla ei ole yhteneväisiä mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan. Nuorten sidosryhmien vastausprosentti oli lähes 80 %.

Asiantuntijat näkevät Suomen yhteiskunnan rakenteiden antavan suomalaisille nuorille hyvät mahdollisuudet elämässä etenemiseen. Erityisen hyvän lähtökohdan tarjoaa Suomen koulutusjärjestelmä. 66 % nuorista on sitä mieltä, että yhteiskunta antaa hyvät edellytykset toteuttaa unelmia.

Haastattelussa nuoret kokevat, että suuri este unelmien toteuttamiseen on yhteiskunnassa vallitseva unelmointia vähättelevä asenne. Lisäksi esille nostetaan nuorten erilaiset lähtökohdat ja kodin tuki ja kannustus.

Suomalaisten nuorten unelmat ovat hyvin perinteisiä. Unelmista nousee selkeästi esille hyvä työpaikka ja ammatti, matkustelu sekä oma koti ja perhe.

 

Teksti:

Hanna Rautio

Johannes John

Kuva:

Leevi Auvinen

DSCF3324-1