Vanhuus ei tule yksin, vai tuleeko?

 

Yksinäisyys ja sen aiheuttamat seuraukset vanhusten elämänlaatuun puhuttavat yhä enemmän suomalaisessa yhteiskunnassa. Miten muutokset terveydentilassa,puolison kuolema ja ystäväpiirin pienentyminen vaikuttavat sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen?

Jaana Valjanen

 

Jaana Valjanen

 

Vuonna 2002 tehty laaja kyselytutkimus osoittaa että yli 75-vuotiaista vastanneista 39 % koki itsensä usein,toisinaan tai aina yksinäiseksi. Yksinäisyyden kokemus tutkimusten mukaan lisääntyy henkilön ikääntyessä. Erään tutkimuksen mukaan vanhus saattaa tuntea olonsa jopa yksinäisemmäksi asuessaan palvelutalossa kuin asuessaan yksin kotona.

 

Jaana Valjanen

 

Miten siis pitää mieli virkeänä? Eira Maunola 86, kokee vielä rautaista tahdonlujuutta hoitaa omaa tonttiaan Pyhäjärven rannalla. Kun kevään ensimmäiset merkit näkyvät, alkaa mieli täyttyä erinäköisistä kukkaistutuksista ja pihan suunnittelusta. Apua arjen askareisiin Eira tarvitsee ikäänsä nähden vielä vähän, huolimatta muutamasta menoa hidastavasta terveydellisestä seikasta. Eiran sanojen mukaan pääasia on että “pääkoppa” toimii. Vaikka puolisoa ei enää ole ja ystävien soitot ja käynnit ovat vähentyneet, ei hän koe yksinäisyyttään häiritsevänä. Pitkälti asiaan vaikuttaa oma asennoituminen ja miten siihen suhtautuu.

 

Jaana Valjanen

 

 

 

 

Jaana Valjanen
Teksti ja kuvat: Jaana Valjanen

Kuva: Roosa Siirilä