Uutistausta: Kuka sovitteli hoitajariidan?

Pitkän väännön jälkeen hoitajajärjestöt, Tehy ja Super, ja Kuntatyönantajat KT pääsivät yhteisymmärrykseen työehtosopimuksesta. Uusi valtakunnansovittelija Anu Sajavaara johdatti osapuolet samaan maaliin parissa kuukaudessa uudessa tehtävässään aloittamisen jälkeen.

Tes-neuvottelut olivat alkaneet jo alkuvuodesta. Ne kestivät kaikkiaan noin yhdeksän kuukautta. Kauan oli ollut selvää, että neuvotteluosapuolet eivät keskenään saa sopua asiaan. Hoitajajärjestöt valmistelivat poikkeuksellisia toimia. He organisoivat esimerkiksi joukkoirtisanoutumisia.

Kesän tauon jälkeen osapuolet palasivat neuvottelupöytään – tällä kertaa uuden valtakunnansovittelijan johdolla. Elokuussa nelisen vuotta valtakunnansovittelijana toiminut Vuokko Piekkala vaihtui Anu Sajavaaraan.

Valtakunnansovittelija Anu Sajavara (Valokuvaaja: Julius Konttinen/ Valtakunnansovittelijan toimisto, TEM)

Taustalla kova työmarkkinakokemus

 

Sajavaaran johdolla hoitajärjestöjen lakkojen ja joukkoirtisanoutumisen uhat väistyivät. Nähtäväksi jää, miten sujuvat tulevat neuvottelut. Sajavaara johti vähintäänkin ulospäin hyvin solmussa olleen hoitajariidan napakasti molempia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. Hänen johdollaan neuvotteluosapuolet löysivät yhteisymmärryksen parissa kuukaudessa.

Sajavaara on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja hänellä on yhteensä noin 23 vuotta kokemusta erilaisista työmarkkinatehtävistä.

Hän on aiemmin toiminut ennen valtakunnansovittelijan tehtävää esimerkiksi Palvelualojen työnantajat Palta ry:n eri tehtävissä sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntijana ja Liikenne- ja erityisalojen työnantajat LTY ry:n työmarkkina-asiamiehenä.

Urallaan Sajavaara on myös työskennellyt muun muassa yliopistotutkijana, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa ja Euroopan unionin neuvostossa sekä eri ministeriöiden tehtävissä.

Valtakunnansovittelija on virkamies, jonka tehtävänä on edistää työmarkkinoiden toimivuutta. Hän on puolueeton virkamies, joka auttaa työmarkkinaosapuolia tilanteissa, joissa työrauha on uhattuna ja työehtosopimus tulee saada neuvoteltua.

Teksti: Lauri Koivisto

Jutun molemmat kuvat: valokuvaaja Julius Konttinen/ Valtakunnansovittelijan toimisto, TEM